مقالات جدید

Comments Off by in دسته‌بندی نشده
۱۳۹۵-۰۴-۲۱

امروز ۲۱ تیر ۱۳۹۵ فرصتی فراهم شد تا چند مقاله که از قبل تهیه شده بودند :

  • حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان

  • رضایت مشتری با نگاهی به شاخص های اندازه گیری آن در آمریکا

  • نقش کیفیت در اقتصاد مقاومتی با بهره گیری از فرمایشات مقام معظم رهبری

 را نگاهی دوباره بیندازم و به همراه یک مطلب جدید که وعده آن را داده بودم :

  • پولشویی، تعاریف، روشها، قوانین و راهکارهای مبارزه

را در سایت بارگذاری کنم .

امیدوارم برای دوستان و مراجعین به سایت مفید باشد .