مقدمات اولیه

۱۳۹۵-۰۳-۱۰

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام عزیزان
مدت هاست که اهمیت تعامل و تبادل اطلاعات با دیگران فکر و ذهن من را به خودش مشغول داشته است .
در این سال ها این تبادل و تعامل با مراجعه دوستان به بنده یا برعکس صورت پذیرفته لکن بنظرم رسید که می توان این وضعیت را با استفاده از فناوری های ساده در دسترس بهبود بخشید .
امیدوارم این فضا، که مجازی هم هست، بتواند در توسعه و تسهیل این ارتباطات مثمر ثمر باشد .
از اینکه در کنار هم هستیم احساس خوشحالی دارم و ممنون خواهم شد اگر بتوانم از نظرات شما عزیزان مانند گذشته استفاده کنم .
ارادتمند همگی
محمد حسن نعمت اللهی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

هفده + 14 =