مقالات جدید

Comments Off by in دسته‌بندی نشده
۱۳۹۵-۰۴-۲۱

امروز ۲۱ تیر ۱۳۹۵ فرصتی فراهم شد تا چند مقاله که از قبل تهیه شده بودند : حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان رضایت مشتری با نگاهی به شاخص های اندازه گیری آن در آمریکا نقش کیفیت در اقتصاد مقاومتی با بهره گیری از فرمایشات مقام معظم رهبری  را نگاهی دوباره بیندازم و به همراه یک مطلب…

Read More